Julkonsert

2009-12-19
Kören framför Bachs Juloratorium tillsammans med Eskilstuna Oratoriekör i Klosters kyrka kl. 16.00