Juloratorium av Heinrich Schütz

Sommaren 2002 fick Jarl Einar Johansson tillgång till kopior av Heinrich Schütz Juloratorium från 1661. Noterna hade länge varit försvunna, men i början av 1900-talet hittade en musikforskare en komplett uppsättning av verket i den berömda Dübensamlingen i Uppsala Universitetsbibliotek.
Vårt framförande i Eskilstuna kommer att följa Uppsalavarianten till punkt och pricka och från ax till limpa – från handskrifterna till ett genomarbetat musikdramatiskt framförande.

Heinrich Schütz (1585 – 1672)
är tillsammans med Bach och Händel en av de mest dominerande tonsättarna under barocken. Under sitt långa liv skrev han flera kyrkliga musikdramatiska verk. I Juloratoriet (1661) låter han en evangelist (tenor) recitera julevangeliet till ackompanjemang av orgel och cello. Schütz är uppfinnaren av den protestantiska kyrkans musikdramatik med en evangelist som reciterar och för handlingen i historian framåt. Sin efterföljd och fullbordan skulle denna musikform få i Bachs passioner och kantater hundra år senare.

Musikdramatik
Vid de dramatiska höjdpunkterna har Schütz komponerat konsertanta satser för solister, vokalensembler och orkester.

Vi möter här Ängeln som uppenbarar sig för herdarna och Josef, Herdarnas kör, Änglarnas kör, De vise männen, Prästerna och de skriftlärde samt barnamördaren Herodes. Den heliga familjen finns emellertid inte med i rollistan.

I handskriften till Juloratoriet finns emellertid tydliga scenanvisningar om hur Schütz tänkte sig hur verket skulle kunna framföras. När ängeln uppenbarar sig för herdarna skall t.ex. Kristusbarnets vagga föras in. I stället för att ha Josef och Maria och krubban som staffage kommer framförandet i Elimkyrkan nu att beledsagas av konstbilder i ett bildspel med interfolierad svensk 1600-talstext. Verket sjungs på tyska.

Barockorkestern Eskilstuna Pijare

Eskilstuna Pijare har musiker och instrumentalsolister, som spelar sådana instrument, som Schütz komponerat verket för – soloblockflöjter, barockvioliner, gambor, barockcello, barockbasuner, den stora kontrabasgamban violone, cembalo och orgel

De instrumentalister som saknas - sinkor, violettor (små gambor) och dulcian har hyrts in från Stockholm, Uppsala och Hudiksvall alla är professionella och tillhöran Sveriges mest framstående på sina instrument.

Ackompanjemanget till evangelisten spelas av Richard Berg (orgel) och Ingela Karp (cello).