2002-12-20 Heinrich Schütz juloratorium

Ars Musica kören med solister framför Schütz juloratorium. Efter en lång tids forskningsarbete i Uppsala universitetsbibliotek har Jarl Einar Johansson kunnat sammanställa och framföra detta unika och tidigare helt okända Juloratorium från 1670.