2004-03-01 Carmina Burana

Citat från C-G Leijgårds recension i Tidningen Folket 2004-03-01, beträffande premiären på Carmina Burana.
>> Det här är en sanslöst bra uppsättning, en som tar andan ur sin publik. Musiken, sången, handlingen, de dramatiska effekterna och spelglädjen, bildar en helhet som är vattentät och fullständigt hållbar. En magisk lördagseftermiddag på Lokomotivet. Tack hela ensemblen! <<

2003-03-31 Händels Messias

Citat från Patrik Uhlmans recension i Eskilstuna Kuriren 2004-03-31 beträffande Händels Messias.
>> Nyanser och fraseringar satt som helgjutna, samarbetet mellan stämmorna var exakt balanserat och klangen oerhört proffsig. <<

>> Eskilstunas körsång bygger ju på amatörer men inte ens den mest meriterade yrkeskör hade klarat provet så galant. <<

>> Varför inte ta hela uppsättningen för en turné till exempel till Stockholm. Så bra är det här som ett bevis på Eskilstuna som resursstark musikstad, att Messias bör framföras mer än denna enda gång i den här tappningen! <<

2002-12-21 Schütz juloratorium

Citat från Dag Lundins recension i Eskilstuna Kuriren 2002-12-21 beträffande ArsMusicas uppsättning av Schütz juloratorium.
>> Jarl-Einar Johanssons storslagna satsning är högst unik: framfört i Stockholm skulle det rankas som ett av årets mest ämabla konsertevenemang! <<

>> Stringens och klarhet, entusiasm och perfektion är begrepp som uppriktigt kan sättas som värdering på körens insats i verket. <<

2001-07-28 Rhapsody in Rock

Citat av Thomas Leitner på Tidningen Folket 2001-07-28, beträffande ArsMusicas körinsatser i Robert Wells Rhapsody in Rock.
>> Robert Wells och hans Rockrapsodi kompades av lokala körsångare. "Gräddan av de lokala körerna", menade Wells. <<

2004-06-08 6:e-junikonsert

Citat från Dag Lundins recension i Eskilstuna Kuriren, 2004-06-08, beträffande ArsMusicas 6:e-junikonsert.
>> Ars Musica är och förblir den profana kör, som Eskilstunas kulturliv definitivt inte kan vara utan. Med Jarl Einar Johansson och Richard Berg odlas här såväl den svenska körkulturen som den internationella körmusiken med ett mästerskap vi tacksamt skall ta emot och känna uppriktigt stolthet för. De friska och entusiastiska resurser som finns i denna charmfulla kör gör dess medlemmar till en första rangens musikambassadörer för Eskilstuna. <<

2006-12-18 Julkonsert

Citat från Dag Lundins recension i Eskilstuna Kuriren 2006-12-18 beträffande ArsMusicas julkonsert som inkluderade Schütz juloratorium.
>> Givetvis borde Eskilstuna kommun äntligen inlemma Ars Musica och Pijparna som kommunanställda, avlönade musikambassadörer för att säkra dessa två ensemblers framtida medverkan i Eskilstuna musikliv. Vi har inte råd att vara dem förutan. Efter fyra decenniers oavbruten tjänst i Fru Musicas vingård och med Jarl Einar Johansson som till synes outslitlig primus motor ser vi vad resultatet är, när vilja, ambition, kunskap och envishet får råda. Bättre föraning om julen och dess firande än lördagens konsert i Elimkyrkan står inte att finna. <<

2009-03-28 & 29 Verdis Requiem

Valda delar citerade från Richard Bergs recension i Eskilstuna Kuriren mars 2008 från 2 konserter av Verdis Requiem där Ars Musica medverkade tillsammans med Eskilstuna och Strängnäs Oratoriekörer, Eskilstuna Symfoniorkester, medlemmar ur Kamus kammarorkester och 4 solister: Andreas Hagman sopran,Marianne Feldt mezzosopran, Mats Carlsson tenor & Kosma Ranuer, bas.
"De som besökte den fullsatta Klosters kyrka i lördags eller den till bristningsgränsen fyllda Domkyrkan på söndagen fick en upplevelse långt utöver det vanliga.Guiseppes Verdis mäktiga Messa da reqiuem gavs en tolkning , som sällan hörts i vår landsända. Som till nyligen tämligen djupt involverad i Eskilstunas körvärld förväntade jag mig ett ganska ordinärt framförande i stil med det för en del år sedan. Så fel man kan ha! Även valet av solister tyder på en musikaliskt genomtänkt strategi.Traditionellt och på de flesta inspelningar har valts namnkunniga operasångare som prestigefyllt och revirförsvarande kört sina race utan omsorg om ensamblekänslan. Här var det precis tvärtom. Ur just den synvinkeln har jag nog aldrig hört bättre!"

Nationaldagen 2009

Musik i sommarnatten med Mikael Samuelsson
Värdig fin konsert bjöd kören Ars Musica på 6 juni i Elimkyrkan Eskilstuna Uppskattad solist var Mikael Samuelsson. Pianist var Lennart Simonsson.

25 oktober 2009

Eskilstuna 350 år - Jubileumskonsert
Musikalisk hyllning av pigg 350-åring

Eskilstuna Symfoniorkester
Ars Musica
Oratoriekören
Dirigenter: Glenn Mossop, Jarl Einar Johansson, Per-Lennart Isaksson
Organist: Sven Ivarson
Klosters kyrka
Lagebergssviten, Stilla flyter ån och nu Jubilate anno 09. Tonsättaren Dag Lundin fullbordade sin trilogi med Eskilstuna som adress vid gårkvällens festkonsert i till bristningsgränsen fyllda Klosters kyrka.

Det här är som sig bör det mest jublande verket av de tre, en hyllning av en pigg 350-åring med musik som har inslag av folkvisa, är byggd med symfonisk balans och har en intressant orgelstämma ställd mot körklang och orkesterstyrka. Folke Laufke, han liksom Dag Lundin från Strängnäs, skrev poesi om stålstadens helg, en rytmisk text som innehåller fabriksbuller, arbetsveckor, Klosters klockdån, hänvisningar till både Eskilstunaån och Fristadstorget – allt musiksatt med illustrativa toner.

För Dag Lundin var det naturligtvis en stor kväll. Inte bara jubileumsverket kommer från hans tonverkstad, även den inledande prologen för brass uruppfördes.

Det här blev jubileernas afton. Inte bara 350-årsfirande Eskilstuna stod i fokus. Klosters kyrka blir 80 år. 200-årsfirande Felix Mendelssohns celebrerades med psalmen Singet dem Herrn ein neues Lied. Det blev kvällens mest försiktiga tolkning, nästan lite väl tillbakahållen men också en perfekt kontrast mot all jubelmusik.

Till det sistnämnda hör Finlandia av Jean Sibelius. Självklart måste märkesåret 1809, då Sverige och Finland skiljdes åt, poängteras speciellt i Eskilstuna. Det är ju hit som så många styrt stegen från vårt grannland i öst. Och tveklöst var framförandet av den stora och välkända hymnen kvällens absoluta klimax, en storstilad tolkning med Glenn Mossop på dirigentpallen. Symfoniorkestern blommade ut i full kraft och kören fick briljera med stark känsla och god körklang.En symfoniorkester som Eskilstunas och två körer som Ars Musica och Oratoriekören sätter staden på den svenska musikkartan. Det finns många profiler som ligger bakom den musikaliska framgången. Tre av de mest strävsamma fanns med på olika hörn i konserten, Jarl Einar Johansson som ledde sitt Ars Muscia i Enrico Bossis Cantate Domino (ett kyrkligt verk som underströk konsertens placering i Kloster), Per-Lennart Isaksson som ledde Oratoriekören och höll i trådarna, och hans kollega från Fors församling, Sven Ivarson, som den här aftonen svarade för orgelspelet.

Kuriosa från konserten var att studera kyrkans tavlor för psalmsångsnummer. Där stod kort och gott 3, 5 och 0. Smart!

Bästa betyget på konsertens klass gav publiken – den satt helt enkelt kvar i kyrkan och ville inte gå därifrån. Det kan ju också ha berott på att konserten blev i kortaste laget – mer än fyrtio minuter musik hade vi alla orkat med. Det var ju trots allt jubileum, ett stort pådrag som aldrig återkommer.
Patrick Ulhman Eskilstuna Kuriren

2009-12-19

Bach Juloratorium
Medverkande:
Ars Musica, Eskilstuna Oratoriekör, instrumentalister från Eskilstuna Symfoniorkester + solisterna
Andrea Hagman, sopran
Marianne Feldt, alt
Mats Carlson, tenor
Gunnar Birgersson, bas

Här delges delar av det Richard Berg skriver 2009-12-21 i Eskilstuna-Kuriren:
"Dagens framförande blev en mestadels framgångsrik kamp mot den erkänt svårtacklade akustiken i Klosters kyrka.Solisterna skötte sig exemplariskt. Oratoriekören & Ars Musica har ofta samarbetat , stundom med skiftande resultat.Den här gången med föreningen mycket lyckad. Balansen var utmärkt,precisionen föredömlig, kanske något litet häng i någon stämma vid något enstaka tillfälle men det kunde man överse med. Orkestern slutligen lämnade i övrigt inget övrigt att önska. Per-Lennart Isaksson, Klosters kyrkas ordinarie organist kan sannerligen vara både nöjd och stolt över detta framförande!"

ETT MEDRYCKANDE JUBILEUM (Utdrag ur Dag Lundins recension)

Ars Musica
Peter Richloow, piano
Jarl Einar Johansson, dirigent
Carl Tillenius, trollkarl
Fyra akrobatstuderande ungdomar.
Konserthallen, eskilstuna
Nära ett halvt århundrade har Ars Musica gett guldkant åt Eskilstunas musikliv. Heders!
Söndagens jubileumskonsert bjöd på verk av tio tonsättare, det mesta hämtat ur körens repertoar. Peter Richloow gav fin stöttning som ackompanjatör och briljerade med Rimskijs Humlans flykt som solonummer.
Som kuriosainslag framträdde Carl Tillenius och fyra akrobatstuderande ungdomar.
Med musik från renässans och olika 1900-talsstilar visade kören på sin stora flexibilitet.
En glandlynt ljus Rossinisång klingade välgörande, tack för det. Körsatser av Marenzio och Morley, härliga renässansmästare bjöd på utsökta tolkningar.
Körens måhända främsta insats denna konsert blev Bartoks slovakiska folksånger, som klingade friskt, otvunget och rytmiskt medryckande.
Håkanssons Lustwins vijsa blev som tidigare ett fint slagnummer för kören, och Ramels Tio små vikingar saknade inte poänger.
Ars Musicas insats i Eskilstunas musikliv kan inte nog uppskattas liksom Jarl-Einar Johanssons storslaget förstklassiga satsning och idoga arbete. Tveklöst är denne jarl-Einar kommunens mesta musikprofil.
Självklart borde kommunen ekonomiskt stötta denna celebra kör och arbete: det är få kommuner som äger en kör som denna och som medverkat vid så många konserttillfällen. kan man driva Balsta pop- och rockslott, vilket man berömmer sig av - kan man också stötta Ars Musica, en av mellansveriges främsta körer.
...........................
Klipp från Eskilstuna-Kuriren 2010-11-14