Vara med i ArsMusica?

Vill du provsjunga? Kontakta vår ordförande Astrid Zachrisson
Astrid Zachrisson
arsmusica.etuna@gmail.com
Mobil:
 

Ordförande och kontaktperson

Kontakta Astrid beträffande konserter, sponsring eller om du vill fråga något annat om ArsMusica.
Astrid Zachrisson
arsmusica.etuna@gmail.com
Mobil: